Arnold van Balkom

Arnold van Balkom

Militair Korea Oorlog
10 juni 1914 - 3 januari 1951
Arnold van Balkom

Als Nederland in 1950 besluit deel te nemen aan de VN-missie in Korea besluit Arnold van Balkom mee te gaan. Hij is een ervaren sergeant-majoor ziekenverpleger voor het KNIL tijdens WO2 en de Indonesische onafhankelijkheid oorlog. Tijdens de Japanse bezettingen werkt als krijgsgevangene aan de Pakan Baroe spoorlijn op Sumatra. In 1949 komt hij met zijn gezin terug naar Nederland. Hij kiest er niet voor van zijn rust te genieten. Hij wil zich blijven inzetten voor anderen en meldt zich vrijwillig voor de VN-missie in Korea. Op 3 januari 1951 wordt hij als ziekenverpleger gedood wanneer hij gewonde maten in de vuurlinie probeert te verplegen. Hij is de eerste Nederlandse militair die sneuvelt in deze oorlog.