Gerhard Badrian

Gerhard Badrian

13 oktober 1905 - 30 juni 1944
Gerhard Badrian

Aan de muur van een huis in Amsterdam hangt een plaquette, een stenen bord. Daarop staat:

‘In memoriam, Gerhard Badrian, geboren als Duitsche Jood en op deze plaats op vrijdag 30 juni 1944 als strijder voor Neerland’s vrijheid gesneuveld.’

Een Jood, voor de nazi’s gevlucht uit Duitsland. In Nederland gaat hij bij het verzet. Doordat hij zo goed Duits spreekt kan hij zich voordoen als een Duitse hoge officier. Dat doet hij dan ook en haalt spectaculaire verzetsacties uit. Ook is hij heel creatief, daarom is ook heel belangrijk voor de Persoonsbewijzencentrale, om persoonsbewijzen te vervalsen. Wie was deze Duitser die viel voor onze vrijheid?

Doordenker


"Hoe tegenstrijdig en absurd kan de werkelijkheid zijn."

Lees meer

Een vat vol tegenstrijdigheden

Een Duitse Jood die in het uniform van een SS-er verzetswerk doet en verraden wordt door een Nederlandse Jodin. Hoe tegenstrijdig en absurd kan de werkelijkheid zijn. Het verhaal van Gerhard Badrian begint in Duitsland. Zoals zoveel joden in de jaren dertig ziet hij het helemaal fout gaan en besluit te vluchten. Maar waarheen? De grenzen zijn dicht en weinigen zitten te wachten op deze Duitse vluchtelingen. Toch weten ruim 200.000 joden te vluchten naar o.a. Zuid-Afrika en Argentinië en 30.000 naar Nederland, waaronder Gerhard. Maar ook Anne Frank en haar familie die in Frankfurt wonen, vluchten in de veronderstelling elders veilig te zijn. Gerhard kiest ervoor om joden te helpen ontkomen aan vervolging. Gerhard moet oppassen en Betje biedt aan hem te helpen. Zij zit ook in het verzet, denkt Gerhard. Maar in werkelijkheid is ze een infiltrant, een verraadster. Betje kiest voor collaboratie. Het kost Gerhard zijn leven. Waarom kiest de een voor het verzet en de ander voor het helpen van de bezetter. Het roept allemaal vragen op waarop we nooit een antwoord zullen kunnen geven.

Waarom maakt iemand een keuze voor het goede of het kwade? Welke factoren hebben daarbij een rol gespeeld? De vraag, ‘wat zou ik hebben gedaan?’, is even absurd als dwaas. Wij staan niet voor deze keuze. Wij staan vandaag voor andere dilemma’s die ook om een keuze vragen. Het is beter om daarover na te denken en met elkaar over in gesprek te gaan.